Tag: promocyjne

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I LA – teatralna z tańcem współczesnym

patronat Teatru Nowego, warsztaty teatralne, dyplomatoria

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie

I A – teatralna z tańcem współczesnym

patronat Teatru Nowego, warsztaty teatralne, dyplomatoria

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie

I LB – językowa

konwersacje, warsztaty językowe, wymiany międzynarodowe

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, drugi język

(do wyboru:  j. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański)

I B – językowa

konwersacje, warsztaty językowe, wymiany międzynarodowe

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, drugi język

(do wyboru: j. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański)

I LC – psychologiczno – językowa

patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

I C – psychologiczno – językowa

patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

I LD – ogólna z ratownictwem

współpraca z Uniwersytetem Medycznym i Wojewódzką Stacją Pogotowia

Ratunkowego w Poznaniu

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

ratownictwo przedmedyczne

I D – ogólna ze sztukami wizualnymi

patronat Uniwersytetu Artystycznego

warsztaty i plenery artystyczne

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski

przedmiot uzupełniający: plastyka

I LE – sportowa:

dietetyka z promocją zdrowia

patronat AWF, warsztaty, w ramach zajęć sportowych  – taniec sportowy i fitness

piłka nożna, koszykówka

patronat AWF,  Klubu OTPS Winogrady i ENEA AZS Poznań

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, 10 godzin zajęć sportowych

I E – sportowa:

dietetyka z promocją zdrowia

patronat AWF, warsztaty, w ramach zajęć sportowych  – taniec sportowy i fitness

piłka nożna, koszykówka

patronat AWF,  Klubu OTPS Winogrady i ENEA AZS Poznań

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, 10 godzin zajęć sportowych

Próby sprawności dla kandydatów do klas sportowych

Jak spędzić ciekawie i pożytecznie trzy lata nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym? – Wywiad dla WTK

Ogłoszenie dotyczące naszej szkoły w Głosie Wielkopolskim

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Poznaniu na rok szkolny 2017/2018

WAŻNE TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych XX Liceum Ogólnokształcącego

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:

– 04.05.2017 – 18.05.2017- Kandydaci do klasy sportowej i dwujęzycznej

– 22.05.2017 – 9.06.2017 – Kandydaci do pozostałych klas I

Termin testu kompetencji językowych:
30 maja godz. 12:00

Występ XX Liceum na Targach Szkół 2017

Materiał z Targów Szkół dot. XX Liceum