Tag: promocyjne

TRWA NABÓR! ZAPRASZAMY!

PROFILE KLAS:

Klasa 1A – Aktorska

Wieloletnia tradycja związana z funkcjonowaniem w naszej Szkole klas teatralnych sprawia, że są one postrzegane jako wiodące w tej dziedzinie w naszym mieście. Profesjonalizm tej klasy oparty jest na trwającej już kilka lat współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu, w którym co tydzień odbywają się warsztaty prowadzone przez zawodowych aktorów,kończące się przedstawieniami dyplomatoryjnymi uczniów tych klas. Biorą oni również udział w festiwalach i przeglądach teatralnych osiągając w nich znaczące sukcesy. Oprócz przedmiotów ujętych w podstawie programowej młodzież realizuje przedmioty w oparciu autorskie programy nauczania, np. retorykę

Klasa 1B1 – Dziennikarsko-językowa

Klasa akademicka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Uczniowie biorą systematycznie udział w wykładach, projektach i warsztatach oraz debatach oksfordzkich organizowanych przez tę uczelnię. Poza tym realizują specjalistyczne przedmioty, takie jak retoryka, czy edukacja filmowa. Ten profil funkcjonuje w naszej Szkole od sześciu lat. Z analizy losów absolwentów wynika, że część uczniów wybiera studia na kierunkach dziennikarskich lub o podobnych profilach. Poza tym uczniowie realizują zajęcia z języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym. Uczniowie klasy dziennikarskiej zostali w tym roku po raz trzeci finalistami ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej.

Klasa 1B2 – Psychologiczno-językowa

Klasa posiada kilkuletnia tradycję. Jej naukowe zaplecze stanowi patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Bardzo ścisła współpraca z tą uczelnią zapewnia, poprzez udział w licznych wykładach, warsztatach i projektach, profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie wybranego profilu. Ponadto realizowane są także w szkole cotygodniowe zajęcia warsztatowe z podstaw pedagogiki i psychologii. Nauka języka angielskiego odbywa się w zakresie rozszerzonym.

Klasa 1D – Sportowa

W prowadzeniu klas sportowych posiadamy duże doświadczenie, funkcjonują one w XX Liceum od kilkunastu lat. W ramach zajęć klasy sportowej realizowane są takie dyscypliny, jak koszykówka, siatkówka dziewcząt, piłka nożna chłopców. Efekty przynosi współpraca z klubami sportowymi (ENEA, AZS Poznań, OTPS Winogrady), a przede wszystkim patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. W wymiarze rozszerzonym realizowana jest biologia, geografia i fakultatywnie chemia, a także przedmioty oparte o innowacje pedagogiczne- ratownictwo przedmedyczne fizjoterapia, co pozwala po zdaniu egzaminu maturalnego, na podjęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Przyrodniczym . Uczniowie tej klasy osiągają od wielu lat nie tylko znaczące sukcesy sportowe na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, ale również wielu z nich wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Uczestniczą oni także w kursie Junior Coach (asystent trenera piłki nożnej).

Próby sprawności dla kandydatów do klas sportowych

Testy sprawnościowe
4 czerwca (poniedziałek) godz. 17:00
9 czerwca (sobota) godz. 10:00

Piłka nożna

 1. Bieg na czas 5×10 m wahadłowy – zwinność, szybkość, siła dynamiczna. ( 20 pkt. ) Opis próby. Bieg wahadłowy na dystansie 5 x 10 metrów. Rozpoczęcie biegu od prawego wyznaczającej dystans palika. Należy pokonać wyznaczony dystans obiegając paliki, tak aby nie spowodować ich przewrócenia.
 1. Uderzenie piłki o ścianę 10x z odległości 5 m – technika i szybkość uderzenia piłki. ( 20 pkt. ) Opis próby. Zawodnicy uderzają w dowolny sposób piłkę o ścianę z wyznaczonej w odległości 5 metrów linii. Wykonują 10 uderzeń w jak najkrótszym czasie. Uderzenia, które są wykonane z odległości bliższej niż wyznaczona nie zostaną zaliczone.
 1. Piłkarski tor przeszkód z elementami prowadzenia i przyjęcia piłki zakończony uderzeniem na bramkę 5 x 2 m. ( 20 pkt. ) Opis próby. Kandydaci wykonują próbę polegającą na prowadzeniu piłki po specjalnym torze. Próba jest wykonywana dwukrotnie na oddzielnych torach ustawionych względem siebie na zasadzie lustrzanego odbicia. Czas dwóch prób jest sumowany. Po zakończeniu drugiej próby kandydat wykonuje 6 uderzeń na bramkę z odległości 6 metrów w oznaczone sektory bramki – liczy się dokładność wykonania.
 1. Gry obserwowane 5:5 – na boisku ze sztuczną nawierzchnią

/ konieczne płaskie obuwie sportowe/ – ocenianie taktyki, techniki, motywacji do gry oraz sprawności w skali 1 – 5, ( 30 pkt. )

łącznie 90 punktów możliwych do zdobycia.

Piłka koszykowa

 1. Dwutakt prawa i lewa strona max 20 pkt.
 2. Koperta (kozłowanie na czas) max 20 pkt
 3. Rzut wolny max 10 pkt.
 4. Gra max 10 pkt.

Piłka siatkowa

 1. Odbicia górne max 20 pkt.
 2. Odbicia dolne max 20 pkt.
 3. Zagrywka max 10 pkt.
 4. Gra max 10 pkt.

Dodatkowe punkty do zdobycia z piłki koszykowej i siatkowej:

 1. Bieg wahadłowy max 15 pkt.
 2. Siła mięśni brzucha max 15 pkt.

Jak spędzić ciekawie i pożytecznie trzy lata nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym? – Wywiad dla WTK

Ogłoszenie dotyczące naszej szkoły w Głosie Wielkopolskim

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Poznaniu na rok szkolny 2017/2018

WAŻNE TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych XX Liceum Ogólnokształcącego

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:

– 04.05.2017 – 18.05.2017- Kandydaci do klasy sportowej i dwujęzycznej

– 22.05.2017 – 9.06.2017 – Kandydaci do pozostałych klas I

Termin testu kompetencji językowych:
30 maja godz. 12:00

Występ XX Liceum na Targach Szkół 2017

Materiał z Targów Szkół dot. XX Liceum