Erasmus 3

Erasmus 3) 2019-1-TR01-KA229-074760_2

„ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?”    AWeSoMe

 

FACEBOOK

 

STRONA projektu: http://www.awesomerasmus.com/

  • Czego dotyczy projekt?

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących z nadmiernego użycia mediów społecznościowych i smartfonów. Żyjemy obecnie w społeczeństwie informatycznym, z dziećmi i dorosłymi przyklejonymi do ekranów telefonów. Bycie świadomym zagrożeń wynikających  z ich nadmiernego użycia, to pierwszy krok do bogatszego, innego życia. Pragniemy, aby projekt ten skupił uwagę społeczeństwa na ten problem i pokazał uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Każdy z krajów partnerskich ma coś innego i ciekawego do zaprezentowania. Wspólnie ze szkołami z Chorwacji, Turcji, Łotwy, Estonii i Polski pragniemy wymieniać się doświadczeniem, zawierać przyjaźnie i budować wspólną europejską przyszłość.

Logo zaprojektowane przez uczniów:

LOGO 1 JULIA

LOGO 3 DOMINIK I NADIA

LOGO 2 PATRYCJA

Polish Team


Filmy:

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

"Christmas Greetings"