Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

Termin I : 24 czerwca 2020 godz. 16:00

Termin II: 09 lipca 2020 godz. 11:00 (dla kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli stawić się na próbie w pierwszym terminie)

Na próbę należy przynieść strój sportowy.

Przystąpienie próby sprawności fizycznej jest niezbędnym warunkiem  zakwalifikowania się do klasy sportowej.

Do próby sprawnościowej muszą  przystąpić także kandydaci, którzy wybrali klasę sportową w XX LO w drugim lub kolejnym wyborze.