Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

Termin I: 7 czerwca 2021 r.  godzina 15.00, poniedziałek

Termin II: 21 czerwca 2021r. godzina 15.00, poniedziałek (dla kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli stawić się na próbie w pierwszym terminie)

Na próbę należy przynieść strój sportowy.

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej jest warunkiem zakwalifikowania kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego do oddziału IE.

Do próby sprawnościowej muszą  przystąpić także kandydaci, którzy wybrali klasę sportową w XX LO w drugim lub kolejnym wyborze.

Uwaga! Termin próby sprawności fizycznej dla kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 6 sierpnia 2021 r. godz. 10:00