Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

Termin I: 7 i 14 czerwca 2022 r.  godzina 15.00

Uwaga! Termin II próby sprawności fizycznej dla kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 9 sierpnia 2022 r. godz. 10:00

Na próbę należy przynieść strój sportowy.

Do próby sprawnościowej muszą  przystąpić także kandydaci, którzy wybrali klasę sportową w XX LO w drugim lub kolejnym wyborze.

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej jest warunkiem zakwalifikowania kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego do oddziału I F.