Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

11 czerwca 2024 r. godz. 16:00 (wtorek) lub 24 czerwca 2024 r. godz. 9:00 (poniedziałek)

II nabór: 23.07.2024 r. godz. 9:00 (wtorek)

Na próbę należy przynieść strój sportowy.

Do próby sprawnościowej muszą  przystąpić także kandydaci, którzy wybrali klasę sportową w XX LO w drugim lub kolejnym wyborze.

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej jest warunkiem zakwalifikowania kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego do oddziału 1F.