Profile klas

Profile klas I w roku szkolnym 2017/2018:

 • Klasa 1A – aktorska i technik teatralnych.

  Klasa patronacka Teatru Nowego. Cotygodniowe warsztaty teatralne w Teatrze Nowym prowadzone przez zawodowego aktora. Zajęcia kreatywne z edukacji teatralnej prowadzone metodą eksperymentu. Zajęcia z retoryki. Realizacja autorskich spektakli teatralnych. Dyplomatoria w Teatrze Nowym. Udział w festiwalach i przeglądach teatralnych.

 • Klasa 1C  – psychologiczno – językowa.

  Klasa patronacka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Ścisła współpraca z uczelnią poprzez udział w licznych projektach, seminariach, warsztatach i wykładach, zapewnia profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie wybranego profilu. Zajęcia z języka angielskiego realizowane w zakresie rozszerzonym.

 • Klasa 1D – sportowa.

  Klasa sportowa pod patronatem klubu INEA AZS Poznań nad drużyną koszykarek i klubu OTPS Winogrady nad piłkarzami, klubu WKS Grunwald. Patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Ośrodek Szkoleniowy Piłki Ręcznej. Specjalizacja w zakresie piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej i lekkoatletyki.Realizacja zajęć według autorskich programów nauczania: fizjoterapia, ratownictwo przedmedyczne. Zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 10 godz./tyg. prowadzone przez trenerów. Do dyspozycji uczniów specjalistyczna baza sportowa ( boisko „Orlik” z zapleczem, stadion piłkarski, dwie sale gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, zaplecze lekkoatletyczne). Uczniowie tej klasy osiągają od wielu lat znaczące sukcesy sportowe na szczeblu miejskim , wojewódzkim i ogólnopolskim.
  Obowiązuje test sprawnościowy.