Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

6 czerwca 2023 r. godz. 15:00 lub 27 czerwca 2023 r. godz. 9:00

II nabór: 27.07.2023 r. godz. 9:00

Na próbę należy przynieść strój sportowy.

Do próby sprawnościowej muszą  przystąpić także kandydaci, którzy wybrali klasę sportową w XX LO w drugim lub kolejnym wyborze.

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej jest warunkiem zakwalifikowania kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego do oddziału 1F.