Nauczyciele

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Rybka Lechosław dyrektor, geografia
2. Szóstek Bernadeta wicedyrektor, wiedza o społeczeństwie
3. Jankowska Anita wicedyrektor, matematyka
4. Adamska Krystyna język francuski
5. Bartnik Rafał język polski
6. Baryłecka Sylwia język angielski
7. Baszak Tomasz wychowanie fizyczne
8. Bialik Monika historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
9. Borowiak Damian matematyka, informatyka
10. Brot Beata matematyka
11. Chełmińska Żaneta język angielski
12. Chrzanowska Agnieszka geografia
13. Dawidziuk Piotr język hiszpański
14. Eliks Elżbieta matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
15. Heintze Agata bibliotekarz
16. Jagielska Izabela język niemiecki
17. Kaczmarek Aleksandra zajęcia artystyczne, plastyka
18. Kanclerz Bożena pedagog
19. Karolczak Danuta geografia
20. Konieczna Lilianna biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja ekologiczna, ratownictwo przedmedyczne
21. Kucharski Andrzej historia
22. Kutynia Paweł wychowanie fizyczne
23. Langner – Gąsiorowska Karolina język polski, edukacja czytelnicza, edukacja medialna
24. Lebiedziński Marek wychowanie fizyczne
25. Lesińska Agnieszka chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo przedmedyczne, fizjoterapia
26. Lewicka Dorota religia
27. Łabędzka – Chojnacka Małgorzata wychowanie fizyczne
28. Łabędzka Danuta wychowanie fizyczne
29. Mikołajczak – Cichocka Monika język niemiecki
30. Nawrot Agnieszka język angielski
31. Perz Anetta język angielski
32. Piechowiak Aleksander wychowanie fizyczne
33. Piechowiak Arkadiusz wychowanie fizyczne
34. Plucner Barbara język polski, edukacja czytelnicza, wiedza o kulturze
35. Polonis – Borodynko Katarzyna chemia
36. Projs – Mietła Agnieszka język polski
37. Przybylska Lidia język angielski
38. Puc Lucyna wychowanie fizyczne
39. Rejewska Anna pedagog
40. Rosin Krzysztof wychowanie fizyczne
41. Rusak Magdalena język polski, retoryka, wiedza o kulturze
42. Sokołowska Luiza język angielski
43. Suchocki Grzegorz religia
44. Surlas Edward informatyka
45. Szmecht – Kiziorek Lucyna bibliotekarz
46. Szmyt Paweł wychowanie fizyczne
47. Truśkiewicz Martyna wychowanie fizyczne
48. Ulbrych Adriana psycholog
49. Wesołowska – Hak Małgorzata edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
50. Włodarczak – Bajerska Ewa język rosyjski
51. Woźniak Adrianna język hiszpański
52. Zając Magdalena biologia, przyroda
53. Zieliński Marek fizyka
54. Ziomek Renata biologia, wiedza o społeczeństwie