Nauczyciele

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Rybka Lechosław dyrektor szkoły, geografia
2. Szóstek Bernadeta wicedyrektor szkoły, wiedza o społeczeństwie
3. Jankowska Anita wicedyrektor, matematyka
4. Adamska Krystyna język francuski
5. Bartnik Rafał język polski
6. Baryłecka Sylwia język angielski, język rosyjski
7. Dunajewski Karol matematyka
8. Bialik Monika historia, wiedza o społeczeństwie
9. Borowiak Damian matematyka, informatyka
10. Bortnowska Aldona język angielski
11. Chełmińska Żaneta język angielski
12. Chodyła Natalia pedagog szkolny
13. Eliks Elżbieta matematyka, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
14. Filiżanowska Joanna geografia
15. Furmanek Michalina psycholog szkolny
16. Gruchociak Hanna matematyka
17. Heintze Agata bibliotekarz, doradca zawodowy
18. Jach Alicja język angielski
19. Jagielska Izabela język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
20. Janyga Dominik wychowanie fizyczne
21. Kaczmarek Aleksandra plastyka
22. Kaniewska Ewa język polski
23. Karolczak Danuta geografia
24. Konieczna Lilianna biologia, przyroda
25. Kubiaczyk Monika historia, wiedza o społeczeństwie
26. Langner – Gąsiorowska Karolina język polski
27. Lesińska Agnieszka chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, fizjoterapia, ratownictwo przedmedyczne
28. Lewicka Dorota religia
29. Ludwin Szymon język angielski
30. Łabędzka Małgorzata wychowanie fizyczne
31. Łabędzka Danuta wychowanie fizyczne
32. Konrady Katarzyna wychowanie fizyczne, dietetyka
33. Mikołajczak – Cichocka Monika język niemiecki
34. Misiek Maciej historia, wiedza o społeczeństwie
35. Perz Anetta język angielski
36. Piechowiak Aleksander wychowanie fizyczne
37. Piechowiak Arkadiusz wychowanie fizyczne
38. Plucner Barbara język polski
39. Polonis – Borodynko Katarzyna chemia, informatyka, doradca metodyczny
40. Projs – Mietła Agnieszka język polski
41. Puc Lucyna wychowanie fizyczne
42. Rejewska Anna pedagog
43. Rosin Krzysztof wychowanie fizyczne
44. Rusak Magdalena język polski
45. Maciejczyk Paulina język hiszpański
46. Sokołowska Luiza język angielski
47. Prus Ewa informatyka
48. Suchocki Grzegorz religia
49. Szczepańska Monika język angielski
50. Szmecht – Kiziorek Lucyna biblioteka
51. Truśkiewicz Martyna wychowanie fizyczne
52. Wesołowska – Hak Małgorzata edukacja dla bezpieczeństwa
53. Woźniak Adrianna język hiszpański
54. Zając Magdalena biologia, przyroda, edukacja ekologiczna
55. Zieliński Marek fizyka, informatyka
56. Zieliński Zbigniew informatyka
57. Żurczak Marcin wychowanie fizyczne