Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
Rybka Lechosław dyrektor szkoły, geografia
Szóstek Bernadeta wicedyrektor, wiedza o społeczeństwie
Jankowska Anita wicedyrektor, matematyka
Ambroży Paulina język angielski
Apelt Damian wychowanie fizyczne
Bartnik Rafał język polski
Baryłecka Sylwia język angielski, język rosyjski
Bialik Monika historia, wiedza o społeczeństwie
Borowiak Damian matematyka, informatyka
Chełmińska Żaneta język angielski
Chrzanowska Agnieszka geografia
Eliks Elżbieta matematyka, informatyka
Głowacka Zofia język polski
Gruchociak Hanna matematyka
Hajder Edgar wychowanie fizyczne
Heintze Agata bibliotekarz, doradca zawodowy
Meyer-Troeltsch Alicja język angielski
Jagielska Izabela język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
Józefowska Angelika język hiszpański
Kaczmarek Aleksandra plastyka
Klimecki Krzysztof informatyka
Konieczna Lilianna biologia, przyroda
Konrady Katarzyna wychowanie fizyczne, dietetyka
Kowanek Karolina pedagog szkolny
Kraczkowski Jerzy informatyka
Kubiaczyk Monika historia, wiedza o społeczeństwie
Kucharski Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
Kułek Tarsylia fizyka
Langner Karolina język polski
Lesińska Agnieszka chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Lutomska Agnieszka matematyka
Łabędzka Małgorzata wychowanie fizyczne
Łaput Krystian historia
Maciejczyk – Walczak Paulina język hiszpański
Martinek Wojciech wychowanie fizyczne
Mikołajczak – Cichocka Monika język niemiecki
Misiek Maciej historia, wiedza o społeczeństwie
Osiński Patryk wychowanie fizyczne
Ostańska – Borowicz Justyna język angielski
Perz Anetta język angielski
Wójcicka Marta geografia
Piechowiak Aleksander wychowanie fizyczne
Plucner Barbara język polski
Polonis – Borodynko Katarzyna chemia
Projs – Mietła Agnieszka język polski
Puc Lucyna wychowanie fizyczne
Ratajczak Jan religia
Rudnicka – Baran Małgorzata język hiszpański, język francuski
Sokołowska Luiza język angielski
Stawowy Grzegorz wychowanie fizyczne
Szczepaniak Tamara matematyka
Szczepańska Monika język angielski
Szmecht – Kiziorek Lucyna biblioteka
Wódkowski Mirosław wychowanie fizyczne
Wójciak Przemysław język angielski
Wypychowska Marzena matematyka
Zalewska Katarzyna psycholog szkolny