Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
Rybka Lechosław dyrektor szkoły, geografia
Szóstek Bernadeta wicedyrektor, wiedza o społeczeństwie
Jankowska Anita wicedyrektor, matematyka
Bartnik Rafał język polski
Baryłecka Sylwia język angielski, język rosyjski
Bialik Monika historia, wiedza o społeczeństwie
Borowiak Damian matematyka, informatyka
Brot Beata matematyka
Chełmińska Żaneta język angielski
Chrzanowska Agnieszka geografia
Eliks Elżbieta matematyka, informatyka
Frątczak Aleksandra język angielski
Głowacka Zofia język polski
Greń Magdalena język angielski
Hajder Edgar wychowanie fizyczne
Heintze Agata bibliotekarz, doradca zawodowy
Hołderna – Kozłowska Anna język hiszpański
Jagielska Izabela język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
Jankowska Agata język angielski
Józefowska Angelika język hiszpański
Jurczyk Malwina historia
Klimecki Krzysztof fizyka
Konieczna Lilianna biologia
Konrady Katarzyna wychowanie fizyczne, dietetyka
Kowanek Karolina pedagog szkolny
Kraczkowski Jerzy informatyka
Kucharski Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
Lajtlich Bartosz wychowanie fizyczne
Langner Karolina język polski
Lesińska Agnieszka chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Lisiecka Alina język polski
Łabędzka Małgorzata wychowanie fizyczne
Łaput Krystian historia
Martinek Wojciech wychowanie fizyczne
Mikołajczak – Cichocka Monika język niemiecki
Osiński Patryk wychowanie fizyczne
Ostańska – Borowicz Justyna język angielski
Perz Anetta język angielski
Perz Krzysztof wychowanie fizyczne
Piechowiak Aleksander wychowanie fizyczne
Plucner Barbara język polski
Polonis-Borodynko Katarzyna chemia
Pospieszna Ewelina pedagog specjalny
Projs – Mietła Agnieszka język polski
Puc Lucyna wychowanie fizyczne
Ratajczak Jan religia
Rudnicka – Baran Małgorzata język hiszpański, język francuski
Rybicki Karol historia
Siemaszko Anna muzyka
Sroczyńska Alicja j. angielski
Stawowy Grzegorz wychowanie fizyczne
Stypiński Piotr język angielski
Szczepańska Monika język angielski
Szmecht – Kiziorek Lucyna biblioteka
Wawrzyniak-Adamczewska Małgorzata fizyka
Wypychowska Marzena matematyka
Zaborowska Agnieszka język polski
Zalewska Katarzyna psycholog szkolny
Zieliński Zbigniew informatyka