PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

klasa I A – językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim
klasa I B – kryminalistyczno- resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
klasa I C – psychologiczno-językowa
klasa I D – sportowa z piłką nożną