PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Klasa 1A1, 1A2 – TEATRALNA Z  TAŃCEM WSPÓŁCZESNYM
patronat Teatru Nowego, warsztaty teatralne, dyplomatoria
przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1B1, 1B2, 1B3 – KRYMINALISTYCZNO – RESOCJALIZACYJNA
Z ROZSZERZENIEM JĘZYKOWYM
patronat SWPS, Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM, KW Policji w Poznaniu, wykłady, warsztaty, ćwiczenia,
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa 1C1, 1C2, 1C3 – PSYCHOLOGICZNO – JĘZYKOWA
patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,
warsztaty psychologiczno—pedagogiczne,
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia
 
Klasa 1D – SOCIAL MEDIA Z ROZSZERZENIEM JĘZYKOWYM
patronat WNPiD UAM, komunikacja w social mediach,
promocja wizerunku, creative writing
przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski
Klasa 1E – JĘZYKOWA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM I ANGIELSKIM
współpraca z Instytutem Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu
i Ambasadą Hiszpanii w Polsce,
warsztaty kulturowo-podróżnicze, realizacja projektów Erasmus+,
wymiana ze szkołą w Hiszpanii,
przedmioty rozszerzone: język hiszpański i język angielski
Klasa 1F – SPORTOWA Z PIŁKĄ NOŻNĄ
dietetyka z promocją zdrowia
patronat  AWF, Klubu OTPS Winogrady i ENEA AZS Poznań
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia,
10 godzin zajęć sportowych    

  * we wszystkich klasach drugi język obcy do wyboru
(j. niemiecki, hiszpański)