TRWA NABÓR! ZAPRASZAMY!

PROFILE KLAS:

Klasa 1A – Aktorska

Wieloletnia tradycja związana z funkcjonowaniem w naszej Szkole klas teatralnych sprawia, że są one postrzegane jako wiodące w tej dziedzinie w naszym mieście. Profesjonalizm tej klasy oparty jest na trwającej już kilka lat współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu, w którym co tydzień odbywają się warsztaty prowadzone przez zawodowych aktorów,kończące się przedstawieniami dyplomatoryjnymi uczniów tych klas. Biorą oni również udział w festiwalach i przeglądach teatralnych osiągając w nich znaczące sukcesy. Oprócz przedmiotów ujętych w podstawie programowej młodzież realizuje przedmioty w oparciu autorskie programy nauczania, np. retorykę

Klasa 1B1 – Dziennikarsko-językowa

Klasa akademicka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Uczniowie biorą systematycznie udział w wykładach, projektach i warsztatach oraz debatach oksfordzkich organizowanych przez tę uczelnię. Poza tym realizują specjalistyczne przedmioty, takie jak retoryka, czy edukacja filmowa. Ten profil funkcjonuje w naszej Szkole od sześciu lat. Z analizy losów absolwentów wynika, że część uczniów wybiera studia na kierunkach dziennikarskich lub o podobnych profilach. Poza tym uczniowie realizują zajęcia z języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym. Uczniowie klasy dziennikarskiej zostali w tym roku po raz trzeci finalistami ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej.

Klasa 1B2 – Psychologiczno-językowa

Klasa posiada kilkuletnia tradycję. Jej naukowe zaplecze stanowi patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Bardzo ścisła współpraca z tą uczelnią zapewnia, poprzez udział w licznych wykładach, warsztatach i projektach, profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie wybranego profilu. Ponadto realizowane są także w szkole cotygodniowe zajęcia warsztatowe z podstaw pedagogiki i psychologii. Nauka języka angielskiego odbywa się w zakresie rozszerzonym.

Klasa 1D – Sportowa

W prowadzeniu klas sportowych posiadamy duże doświadczenie, funkcjonują one w XX Liceum od kilkunastu lat. W ramach zajęć klasy sportowej realizowane są takie dyscypliny, jak koszykówka, siatkówka dziewcząt, piłka nożna chłopców. Efekty przynosi współpraca z klubami sportowymi (ENEA, AZS Poznań, OTPS Winogrady), a przede wszystkim patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. W wymiarze rozszerzonym realizowana jest biologia, geografia i fakultatywnie chemia, a także przedmioty oparte o innowacje pedagogiczne- ratownictwo przedmedyczne fizjoterapia, co pozwala po zdaniu egzaminu maturalnego, na podjęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Przyrodniczym . Uczniowie tej klasy osiągają od wielu lat nie tylko znaczące sukcesy sportowe na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, ale również wielu z nich wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Uczestniczą oni także w kursie Junior Coach (asystent trenera piłki nożnej).

Termin testów sprawnościowych:

4 czerwca godz. 10:00

9 czerwca godz. 10:00

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *