Bezpieczna szkoła

Infolinia

  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/