Erasmus 1

Nasza strona projektu

Facebook 

 
Erasmus 1) 2019-1-PL01-KA229-064917_1 

 „ALL DISEASE BEGINS IN THE GUT”

  • Czego dotyczy projekt?

Coraz większą wagę przywiązuje się obecnie do zachowania zdrowej flory jelit. „Wszelka choroba ma źródło w trzewiach”, stwierdził Hipokrates tysiące lat temu, zaś współczesna nauka potwierdza tę starą prawdę. Słowa te stały się tematem naszego projektu, w którym pragniemy promować zdrowie poprzez zachowanie zdrowej równowagi w jelitach. Coraz większa liczba badań naukowych znajduje bezpośredni związek między zdrową florą jelit, a zdrowiem fizycznym i mentalnym. Mamy nadzieję , że dzięki naszemu projektowi uczniowie uświadomią sobie czym są probiotyki i jak ważne jest prebiotyczne jedzenie. Liczymy na to, że częściej będą dokonywać świadomych zdrowych wyborów, a przez to przedłużą swoje życie i zdrowie. Każdy kraj ma swoje typowe produkty fermentacyjne, dania podobne, jednak inne. Działając w projekcie będziemy przybliżać sobie owe dania, wymieniać się przepisami i poznawać nowe smaki. Regularne wymiany młodzieży wzmocnią integrację europejską i polepszą kompetencje językowe.

GRUPA PROJEKTOWA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • PIERWSZA WIZYTA W TURCJI – SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

01-06 grudnia 2019

Z początkiem grudnia nauczyciela xx Liceum Ogólnokształcącego pojechali z 4-dniową wizytą do Turcji w ramach działań projektowych ERASMUS. Pani Luiza Sokołowska i pan Rafał Bartnik wzięli udział w cyklu wykładów i warsztatów pod nazwą „ All disease begans In the gut” (Każda choroba ma swój początek w jelitach). Zajęcia odbywały się w szkole Goztepe Ihsan Kursunoglu Anadolu Lisesi w Stambule.

Projekt miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, a także uświadomienie młodzieży o potrzebie dbania o jelita, które odgrywają nieocenioną rolę w procesach fizjologicznych organizmu.

Wykłady

Mówcy podczas swoich wystąpień rozszerzali wiedzę słuchaczy, m.in. na temat probiotyków, prebiotyków oraz produktów, które mają właściwości prozdrowotne. W obliczu niezdrowego stylu życia jakie prowadzą dziś w większości mieszkańcy Europy , zwłaszcza ludzie młodzi, informację te miały ogromną wartość.

Warsztaty praktyczne

Podczas tych zajęć. Uczestnicy zapoznawali się z praktycznym zastosowaniem wiedzy, m.in. przez przygotowywanie potraw budujących florę bakteryjną. Kiszonki, produkty fermentacji, to te, które w najlepszym stopniu wzmacniają jelita. Goście z różnych krajów mogli porozmawiać o swoich regionalnych sposobach przygotowywania takich potraw.

Wizyta w Stambule miała również na celu omówienie tego, co udało się już osiągnąć dotychczas w poszczególnych szkołach jak i wypracowanie kolejnych sposobów realizacji zadać projektowych. W tym organizacyjnym spotkaniu koordynatorów wzięli udział nauczyciele z Turcji, Grecji, Litwy, Słowacji i oczywiście z Polski. Podczas następnych wizyt w krajak biorących udział w projekcie Erasmus wezmą udział również uczniowie.