PIERWSZA WIZYTA W POLSCE – SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

W dniach od 21.01 – 23.01.2020 r. gościliśmy w naszej szkole 15-osobową grupę nauczycieli z programu Erasmus+. Podczas 3-dniowej  wizyty, w spotkaniu inaugurującym działania grupy projektowej, wzięli udział nauczyciele z Turcji, Chorwacji, Łotwy, Estonii
i Polski. Celem wizyty było omówienie dotychczasowych działań, a także wypracowanie kolejnych sposobów realizacji zadań projektowych. Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z nadmiernego użycia mediów społecznościowych w dzisiejszym świecie, a także ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Wszyscy partnerzy przygotowali prezentacje o swojej szkole, profilach klas, obowiązującym systemie edukacji, ciekawostkach i atrakcjach turystycznych swojego miasta/ regionu. Podczas wizyty w Polsce, omówione zostały także: Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DigComp2.1 (zaprezentowane przez p. Sylwię Baryłecką) oraz Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Nauczycieli wraz z zajęciami warsztatowymi przygotowanymi przez nauczycieli z Estonii. Głównym celem warsztatów było określenie poziomu kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli w każdej szkole partnerskiej.

            Podczas zwiedzania Poznania, uczestnicy projektu poznali historię i dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju, zwiedzili Bramę Poznania, Katedrę, Ostrów Tumski, Stary Rynek, Kościół Farny, Zamek Cesarski, wystawę o Enigmie, Plac Mickiewicza, Plac Wolności. Był to także czas na degustację dań kuchni polskiej.

            Goście opuścili nasz kraj zadowoleni, a nawiązane relacje i przyjaźnie pozwolą nam na jeszcze lepsze zacieśnienie współpracy z wszystkimi partnerami.

1. Erasmus+, 1st Mobility, POLAND https://www.youtube.com/watch?v=sbxprDCnL-U
2. Interview https://www.youtube.com/watch?v=haYRb8dKiDc
3. Report from the concert https://www.youtube.com/watch?v=2l-YvUzG8EE