Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Klasy I i II LO

I półrocze: 02.09.2019r. – 17.01.2020r. (18 tygodni)

II półrocze: 10.02.2020r. – 26.06.2020r. (18 tygodni)

Klasy III LO

I półrocze: 02.09.2019r. – 13.12.2019r. (15 tygodni)

II półrocze: 16.12.2019r. – 24.04.2020r. (15 tygodni)

FERIE ZIMOWE

27.01. – 09.02.2020r.

FERIE LETNIE

26.06. – 31.08.2020r.

PRZERWY ŚWIĄTECZNE

23.12. – 31.12.2019r. (zimowa)

09.04. – 14.04.2020r. (wiosenna)

PROPONOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

4,5,6 maja 2020r. – trzy dni egzaminu maturalnego

12 czerwca 2020r.

OCENY W DZIENNIKACH

I półrocze:

  • 17.01.2020r. (klasy I i II LO)
  • 13.12.2019r. (klasy III LO)

II półrocze:

  • 19.06.2020r. (klasy I i II LO)
  • 17.04.2020r. (klasy III LO)

EGZAMINY POPRAWKOWE 

24.-26.08.2020r.

WAŻNE WYDARZENIA SZKOLNE

02.09.2019r. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20
20-22.09.2019r.       Turniej Koszykówki Dziewcząt im. Romana Habera
14.10.2019r. Ślubowanie Klas I Liceum (poniedziałek)
02.12.2019r.
Mikołajkowy Turniej Siatkarskich Dwójek
26.11.2019r. 5.12.2019r. Finał Turnieju Recytatorskiego „Festiwal Słowa”
6,13.12.2019r. Wycieczki do Drezna i Berlina
6,7,8.12.2019r. Turniej Koszykówki Dziewcząt im. Józefa Martyły
24.01.2020r. Studniówka
24.01.2020r. Święto Patrona XX Liceum
6-8.03.2020r. Targi Edukacyjne
13.03.2020r.

24.04.2020r.

Drzwi Otwarte
24.04.2020r. Uroczyste Zakończenie Szkoły dla uczniów klas III LO
czerwiec 2020r. Festyn Osiedlowy
22.06.2020r. Dzień Językowy
26.06.2020r. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Testy diagnostyczne dla uczniów klas I i II LO  

25,26,27.05.2020r.

Próbne egzaminy maturalne klas III LO

  • listopad 2019r.
  • luty 2020r.

EGZAMIN MATURALNY

4. – 22.05.2020r.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ZEBRANIA, godz. 18:00

04.09.2019r.

05.09.2019r.

rodzice uczniów klas I po gimnazjum

rodzice uczniów klas I po szkole podstawowej

11.09.2019r. rodzice uczniów klas  II i III
13.11.2019r. rodzice uczniów klas  I, II i III (zagrożenia dla uczniów klas III)
18.12.2019r. rodzice uczniów klas I, II (zagrożenia)
18.12.2019r. wywiadówka dla rodziców uczniów klas III (oceny do 13.12.2019r.)
22.01.2020r. wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II  (oceny do 17.01.2020r.)
11.03.2020r. rodzice uczniów klas I, II i III (zagrożenia dla uczniów klas III, omówienie wyników próbnych egzaminów maturalnych, pisemnych i ustnych oraz poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego, oceny do 17.04.2020r.)
13.05.2020r. rodzice uczniów klas I, II (zagrożenia , oceny do 19.06.2020r.)

DYŻURY NAUCZYCIELI (dla rodziców) – wg harmonogramu.