Historia

Historia Szkoły na Wichrowym Wzgórzu 111 (wcześniej os. Kraju Rad),

Winogrady, czyli dwoistość w jednorodności

  • 1976 – powstanie Szkoły Podstawowej nr 37 na Osiedlu Kraju Rad,
  • 1982 – nadanie szkole imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
  • 1994 – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 37 oraz powołanie XX Liceum Ogólnokształcącego,
  • 1998 – na skutek reform w systemie edukacyjnym, który z trzypoziomowego został przekształcony w czteroetapowy, przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 37 do sąsiadującej Szkoły Podstawowej nr 11, XX Liceum Ogólnokształcące samodzielną placówką edukacyjną w gmachu na Wichrowym Wzgórzu,
  • 2012 – zmiany kadrowe punktem zwrotnym w historii szkoły, nowa filozofia zarządzania placówką edukacyjną,
  • 2013 – włączenie do budynku szkoły Gimnazjum nr 9 im. Jerzego Waldorffa, oficjalne przywrócenie liceum imienia dawnego patrona K. I. Gałczyńskiego,
  • 2014 – uroczyste obchody dwudziestolecia działalności XX Liceum – 20 lat XX LO
  • 2014 – powołanie Zespołu Szkół Gimnazjalno – Licealnych nr 37, w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 9 im. J. Waldorffa oraz XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego, nadanie szkole sztandaru,
  • 2017 – kolejna zmiana w polskim systemie edukacyjnym, scenariusz dalszych dziejów szkoły napiszą władze oświatowe, zdeterminowana kadra, wierni szkole uczniowie i … czas.