Pedagog/ Psycholog

Pedagog

Bożena Kanclerz

Pedagog

Anna Rejewska

Psycholog

Adriana Ulbrych

Poniedziałek

8:30 – 18:30

Wtorek

9:00 – 15:00

Środa

13:15 – 16:15

9:00 – 15:00

14:30 – 15:30

Czwartek

8:00 – 13:00

9:00 – 15:00

8:00 – 13:00

Piątek 8:00 – 15:00 9:00 – 13:00

8:00 – 13:00