Pedagog/ Psycholog

Pedagog

Bożena Kanclerz

Pedagog

Anna Rejewska

Psycholog

Adriana Ulbrych

Poniedziałek

8:30 – 18:30

13:30 – 15:30

Wtorek

9:00 – 15:00

Środa

8:00 – 15:30

9:00 – 15:00

Czwartek

8:00 – 15:30

9:00 – 13:00

8:00 – 12:30

Piątek 9:00 – 15:00

8:00 – 12:30