CZWARTA WIZYTA – ESTONIA

W ramach projektu „Are we really social with social media?” w dniach od 09-12.11.21r. odbyła się czwarta wizyta koordynatorów w Narwie w Estonii. Z naszej szkoły uczestniczyła w niej 3-osobowa delegacja: Panie Dyrektor Anita Jankowska i p. Bernadeta Szóstek oraz szkolny koordynator projektu p. Sylwia Baryłecka.

Celem spotkania było poznanie estońskiego systemu nauczania oraz prezentacja platformy eKool – estońskiego systemu zarządzania szkołami w całym państwie. Ponadto, uczestnicy wymiany mieli możliwość uczestniczenia w lekcji prezentującej wykorzystanie metody CLIL (kształcenia zintegrowanego) w praktyce, łączącej elementy nauczania języka angielskiego i historii. Uczestnicy spotkania zwiedzili także inne instytucje oświatowe, takie jak Centrum Kształcenia Zawodowego w Narwie, Illuka School oraz  Jõhn Gümnaasium. Istotną częścią spotkania były także prezentacje przygotowane przez koordynatorów wszystkich szkół partnerskich na temat działań podejmowanych w celu rozpowszechniania
i promowania projektu w danej placówce oraz wybór infografiki zawierającej tematykę dotyczącą sposobów spędzania wolnego czasu
i cyberprzemocy. Dopełnieniem wizyty było zwiedzanie zabytków i dziedzictwa kulturowego Narwy i Tallina.

Wizyta w szkole partnerskiej w Narwie, ESTONIA https://youtu.be/YTcUQL7f-_Y