Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Lechosław Rybka

DYREKTOR XX LO DOSTĘPNY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK w godzinach 15:00-17:00 na platformie https://meet.psnc.pl/dyrektorxxlo, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

WICEDYREKTOR 


mgr Bernadeta Szóstek

mgr inż. Anita Jankowska