Kursy metodyczne Erasmus+

Wakacje to czas wypoczynku, jednakże część nauczycieli naszej szkoły postanowiła wykorzystać ten czas na doskonalenie zawodowe. 🎓👍W ramach projektu Erasmus+ pt. „WYŻSZE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI – LEPSZE JUTRO NASZEJ SZKOŁY”

aż 19 nauczycieli zdobywało wiedzę metodyczną i podnosiło swoje kwalifikacje językowe na następujących kursach w różnych częściach Europy 🌍 :

🔹Integrating Creativity and Innovation into Teaching – BARCELONA 

🔹Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real – BARCELONA

🔹Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia – BARCELONA

🔹A European School for All Children and Exploring Biodiversity and Ecology Through the Lens of Creativity and Culture – BARCELONA

🔹Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development and Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces – BARCELONA

🔹Methodology & Culture – SAN SEBASTIAN

🔹Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future and Environmental Stewardship: How to Reconnect With Nature – TENERYFA 

🔹Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools and The Classroom of the Future: Teaching with Social Media – VALENCIA 

🔹CLIL Course for Teachers and Cultural Activities – CORK

🔹Refresher Course for Non-Native teachers –CORK

🔹AM Modern Methodologies for the Language Classroom – DUBLIN 

🔹Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies and the Best Digital Tools for Language Teacher – DUBLIN

🔹Discovering Renaissance Art in Florence and Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students  – FLORENCJA

🔹Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom & Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students – FLORENCJA 

🔹English Language Development for Teachers and Staff Working in Education – MALTA

🔹Creativity and Motivation – MALTA🔹Intensive English – MALTA, CORK, DUBLIN

Każdy z wyjazdów okazał się niezwykle cennym i niezapomnianym doświadczeniem – zarówno pod względem poznania historii i kultury tych niezwykłych miejsc, ale przede wszystkim wzbogacił warsztat pracy nauczycieli. Zdobyte tam umiejętności metodyczne i językowe będą wykorzystywane w dalszej pracy w szkole.  📚✅Druga część kursów metodycznych przewidziana jest w kolejnych miesiącach roku szkolnego 2023/2024. Na pewno zdamy z nich relację i podsumujemy ten motywujący do dalszej pracy projekt. 
Erasmus + KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry, sektor Edukacja Szkolna
Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000078841 pt. „Wyższe kwalifikacje nauczycieli – lepsze jutro naszej szkoły”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *