Projekty GIM 9

– PROJEKTY W GIMNAZJUM NR 9 –

 

Projekty edukacyjne w Gimnazjum nr 9:

 

1. Temat projektu: Świat bajek i baśni – papierowy teatr. Gimnazjaliści czytają przedszkolakom Opiekunowie: Anna Konieczna i Agata Heintze

Uczniowie przygotowują tekst z podziałem na ilustracje, następnie umieszczają go na arkuszu A3 tak aby każdy był widoczny w specjalnej magicznej skrzynce- w odpowiedniej kolejności. Po czym ćwiczą umiejętność opowiadania historii. Udają się na umówione spotkanie do przedszkolom i przedstawiają swoją bajkę.

2. Temat projektu: Moja przestrzeń w teatrze Opiekun: Milena Danek

Uczniowie kształtują umiejętności aktorskie. Tworzą etiudy, dzięki którym doskonalą umiejętność pracy w grupie oraz kształtują twórczą postawę. Podczas zajęć ćwiczą warsztat, poznają tajniki odpowiedniej modulacji głosu, dowiadują się jaką rolę w pracy aktora odgrywa mimika i gest. Uczestniczą w wydarzeniach, które stwarzają dla nich nowe wyzwania artystyczne m.in. Festiwal Młoda Malta.

3. Temat projektu: Sąd nad e-papierosem

Opiekunowie: Sylwia Baryłecka, Katarzyna Polonis-Borodynko

Celem projektu jest ukazanie zagrożeń płynących z palenia e-papierosów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Ponadto, uczniowie mają również możliwość poszerzenia zasobu słownictwa specjalistycznego z języka angielskiego, rozwijają umiejętność samodzielności i pracy w zespole.

4. Temat projektu: Nie z tej ery

Opiekun: Agnieszka Warzywoda

Projekt Nie z tej ery to projekt mający na celu przybliżenie wiadomości o mało popularnych gatunkach dinozaurów, stworzenie bazy zarówno w języku polskim, jak i angielskim dla całej społeczności szkolnej. By dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców efektem końcowym projektu będzie dwujęzyczny album w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

 

Projekty szkolne w Gimnazjum nr 9:

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ PRO FAMILIA MEA:

Nasza szkoła nawiązała współpracę z poznańską Fundacją Pro Familia Mea i od roku szkolnego 2016/2017 zostaliśmy objęci innowacyjnym Projektem Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo. Głównym celem autorskiego Projektu Fundacji jest zwalczanie dystrybucji narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży. Do osiągnięcia tego celu Fundacja wykorzystuje specjalnie wyselekcjonowane i wyszkolone psy wykrywające zapach substancji psychoaktywnych. Naszą szkołą opiekuje się Max – owczarek niemiecki wraz ze swoim przewodnikiem. Mamy nadzieję, że ich cykliczne wizyty pomogą naszej Szkole i Fundacji wspólnie osiągnąć cel.

eKLASA na iPadach:

W szkole mamy klasy skupiających uczniów według zainteresowań. Od 2006 prowadziliśmy klasy o zainteresowaniach informatyczno – fotograficznych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów oraz potrzebom środowiska od 1.09.2013 r. utworzyliśmy eKLASĘ.

Jest to klasa IB (25 uczniów). Aby taką klasę utworzyć Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 9 uchwałą nr U 8 – 2013 przyjęła innowację pedagogiczną pt. „Nauczanie w e-KLASACH z wykorzystaniem iPadów”, a następnie 10.04.2013 r. innowacja została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem 5361.2.39.2013. Obejmuje trzyletni okres kształcenia w gimnazjum.

Uczniowie w tej klasie nie mają podręczników papierowych do następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, języka polskiego. Mają epodręczniki na imiennie przydzielonych iPadach szkolnych oraz korzystają w domu z epodręczników on-line na swoich komputerach.

Szkoła zakupiła i zainstalowano jednakowe aplikacje na wszystkich iPadach (41 szt.), które wzbogacają podręczniki dla eKLASY oraz klasy IIB, a są to aplikacje: Apple Pages for iPad, Apple Keynote for iPad, Apple Numbers for iPad, iFiszki – niemiecki for iPad, iFiszki – angielski for iPad, Simple Mind for iPad, Geografia Świata for iPad, Geografia Polski for iPad, Apple iMovie for iPad, Photo, Apple GarageBand for iPad, Xperica HD Pro.