Kluby zainteresowań

KLUBY ZAINTERESOWAŃ – Gimnazjum nr 9

Lp. Nazwa Klubu Opiekun Terminy spotkań
1. Klub  Miłośników Koszykówki

(dziewczęta)

Danuta Łabędzka

Małgorzata Łabędzka-Chojnacka

wg potrzeb
2. Szkolny Klub Caritas Dorota Lewicka piątek, sobota
3. Klub Miłośników Fizyki Marek Zieliński wtorek

godz. 15:10-15:55

4. Klub Programistów LEGO Mindstorms Marek Zieliński wtorek

godz. 16:00-16:45

5. Klub Następców Marii Curie  

Katarzyna Polonis-Borodynko

 

poniedziałek

godz. 15:15-16:00