XXVIII Edycja Lednickiej Wiosny Poetyckiej

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Warunki uczestnictwa:

-należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być one także tematycznie związane z Ziemią Lednicką, pandemią, ważnymi wydarzeniami, rocznicami literackimi i historycznymi szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski, w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej, wysłane na adres e-mail: bibliotekaxxlo@wp.pl

-każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),

-warunkiem udziału jest załączenie wypełnionej Karty uczestnika

– prace należy nadsyłać w terminie do 20maja 2024r. na adres:

Biblioteka Szkolna XX Liceum Ogólnokształcące
os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań
(z dopiskiem na kopercie) XXVIII Lednicka Wiosna Poetycka

Turniej Poetycki „O KORONĘ WIERZBOWĄ”.

Wiersze oceniają jurorzy (poeci, krytycy, poloniści).

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego spotkania finałowego 1 czerwca w   Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo.

Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym tomiku poetyckim. Nagrodą główną w Turnieju „O KORONĘ WIERZBOWĄ” będzie niespodzianka.

Laureaci będą powiadomieni o wynikach konkursu najpóźniej 3 dni przed finałowym wydarzeniem Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych twórców, miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do uczestnictwa w Turniejach.

Zgłoszenie udziału w konkursie, promocji i publikacji zdjęć oraz tekstów znajduje się w karcie uczestnika Konkursu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: bibliotekaxxlo@wp.pl i pod numerami telefonów: 61/ 820 82 03 , 61/ 427-59-34 lub kom. 695 501 313, 697299173, stanislawa.lowinska@wp.pl .

Współorganizatorami XXVIII Lednickiej Wiosny Poetyckiej autorstwa Stanisławy Łowińskiej są: Stowarzyszenie Przyjaciół XX LO w Poznaniu, XX LO w Poznaniu, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Gmina Łubowo, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *