20 Lecie XX Liceum

W niemal metafizycznej aurze obchodzono jubileusz dwudziestolecia istnienia szkoły połączony z uroczystością wręczenia szkole sztandaru. Dostojna jubilatka gościła tego dnia w swych gościnnych progach wielu szacownych gości.

Nie zabrakło wśród nich polityków, przedstawicieli władz oświatowych, mediów, dyrektorów innych szkół poznańskich, a wreszcie przyjaciół i sympatyków XX Liceum.

Niezwykły klimat zapewnił już wystrój szkoły, która tego piątkowego przedpołudnia, 30 stycznia 2015, zamieniła się w zespół architektoniczny typowy dla dwudziestolecia międzywojennego, czyli okresu, na który przypada zasadniczy okres twórczości patrona – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Czarownymi uliczkami przy dźwiękach przebojów z międzywojnia przechadzały się damy spowite w tiurniury, a towarzyszyli im równie nobliwie odziani panowie w cylindrach i melonikach.

Część oficjalną zainicjował dyrektor Lechoslaw Rybka, powitał zaproszonych gości, przypomniał krótko historię szkoły. Jego wypowiedź ilustrowała prezentacja multimedialna podsumowująca artystyczne, sportowe i edukacyjne dokonania uczniów. Do wypowiedzi pana dyrektora nawiązali w swoich przemówieniach licznie zaproszeni goście: wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, Wielkopolski Kurator Oświaty- Pani Elżbieta Walkowiak, wicemarszałek Marzena Wodzińska, Wicewojewoda – Pani Dorota Kinal, a także dyrektor OKE Zofia Hryhorowicz.

W imieniu współfundatorów sztandar przekazał na ręce dyrektora oraz matki chrzestnej sztandaru, Senator Senatu RP Jadwigi Rotnickiej, przewodniczący Rady Rodziców, Marek Popiałkiewicz oraz wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.

„Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za ten cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej i dydaktycznej naszej szkoły” – mówił, odbierając sztandar pan dyrektor.

Aktu poświęcenia tego pięknego symbolu najpiękniejszych wartości dokonał na prośbę senator Rotnickiej ksiądz Jan Szczepaniak,  proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego.

Zwieńczeniem tej doniosłej chwili było przekazanie sztandaru w ręce młodzieży XX Liceum.

Dostojne zobowiązanie – „Będziemy strzec jego honoru” – przypieczętowało symboliczną łączność młodzieży ze swoją alma mater.

W części oficjalnej z brawurowo wykonanym programem kabaretowym „KK”, czyli kabaret Konstantego wystąpili uczniowie II A – klasy teatralnej. Aplauz, z jakim zostali przyjęci, pozwala wierzyć w rozmiar XXL talentu młodych ludzi i ich bardzo prawdopodobną karierę w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *